Reference

 

Statutární Město Jihlava                         Město Třebíč

Kraj Vysočina                                        Nizozemské Velvyslanectví v České republice

Czech Tourism                                      Česká Televize

NRC Handelsblad (nizozemské noviny)        Polymer Technology

Czech Netherlands Projects                     MEI Moravia

iBook                                                   Moravia Worldwide

 

etc.

Nizozemský jazyk z Wikipedie:

Nizozemština je západogermánský jazyk, kterým hovoří jako svou mateřštinou nebo kulturním jazykem asi 24 milionu lidí na celém světě. Někdy se používá nepřesné označení holandština, které může označovat i dialekty provincií Severní a Jižní Holandsko. Vlámština je naproti tomu souhrnný pojem pro mluvenou nizozemštinu ve Vlámsku. Pro spisovnou nizozemštinu existuje jednotná norma. Základem jazyka bylo hornofranské nářečí (dolní němčina), ze kterého se tento jazyk vyvíjel již před 12. stol. V lexikologii i morfologii má hodně společných znaků s němčinou, liší se od ní ale zejména ve výslovnosti a pravopisu.


Nizozemštinou se hovoří:

  • v Nizozemsku (14 mil. mluvčích)
  • v severní Belgii – Vlámsku (5,6 mil. mluvčích – zhruba 60 % obyvatel) – úřední jazyk vedle francouzštiny a němčiny
  • v severní Francii – departement Nord-Pas-de-Calais – jazyk vlámské menšiny
  • mimo Evropu (asi 5 mil. mluvčích) na Nizozemských Antilách, Surinamu, v Indonésii
  • V Jižní Africe se z nizozemštiny vyvinul samostatný jazyk, afrikánština. Oba jazyky jsou si dodnes do značné míry vzájemně srozumitelné.