Tlumočení

 

Tlumočení Konsekutivní (doprovodné) tlumočení

Důležitým druhem tlumočení je tzv. konsekutivní tlumočení - tlumočník obvykle počká, až řečník
vysloví část svých myšlenek, poté se řečník na chvíli odmlčí a poskytne tlumočníkovi čas k převodu.
Práce tlumočníka je náročná na pohotovost a rychlost, má však v porovnání s překladatelem menší
nároky na přesnost. Tlumočník dokonce ani nesmí být příliš puntičkářský, musí přetlumočit především
jádro myšlenky s vědomím, že ji i trochu zjednodušil a že není jeho úkolem tlumočit individuální
styl mluvčího (i když i tuto iluzi, dokonce iluzi běžného rozhovoru dokáže dobrý tlumočník vyvolat).
Pro dobrou práci tlumočníka by mu měly být vytvořeny dobré podmínky: měl by včas obdržet
dostatečné podklady k práci (zejména jde-li o věci odborné - terminologický slovníček), měl by být
včas seznámen s důležitými okolnostmi jednání, v ideálním případě by měl mít možnost se
seznámit i s prostředím, v němž bude tlumočit.

Naše agentura Vám nabízí konsekutivní tlumočení z češtiny do nizozemštiny a naopak.

 

Vlámsko z Wikipedie:

 

Vlámsko (též Flandry, nizozemsky Vlaams Gewest, francouzsky Région flamande) je jedním ze tří regionů, které tvoří Belgické království. Dne 1. ledna 2006 mělo Vlámsko 6 078 600 obyvatel, což představuje 57,8 % obyvatel státu. Úředním jazykem je nizozemština.

Administrativní uspořádání

Vlámský region zahrnuje 5 provincií:
Vlámské provincie

1. Antverpy
2. Limburk
3. Východní Flandry
4. Vlámský Brabant
5. Západní Flandry

Vlámsko se dále dělí na 22 okresů (nizozemsky arrondissementen) a 308 obcí. Hlavní město je Brusel, který je sídlem Vlámské vlády a Vlámského parlamentu (územně však do Vlámského regionu nepatří). Mezi další velká města patří Antverpy, Gent, Bruggy, Lovaň a Mechelen.
 

Politické uspořádání

Belgie je federativní stát, rozdělený územně na tři regiony (Vlámský region, Valonský region a Region Brusel-hlavní město) a jazykově na tři společenství (Vlámské, Francouzské a Německojazyčné). Každý region a každé společenství má svoji vlastní vládu a parlament. Výjimkou je Vlámský region a Vlámské společenství, které mají společnou vládu a parlament se sídlem v Bruselu. Formálně Vlámské společenství vykonává pravomoci Vlámského regionu. Poslanci Vlámského parlamentu zvolení v Bruselském regionu nicméně nemají právo hlasovat o záležitostech Vlámského regionu.